Data presentation

Ne krijojmë aplikacione me ndërfaqe të pasura për përdoruesit për programe moderne Web Business, responsive në shfletues web dhe pajisje të ndryshme. Ne përdorim guidat e dizajnit të SAP Fiori për të siguruar dizajn konsistent dhe cilësi të nivelit të lartë.

SAP ME

Nëpërmjet përdorimit të SAP ME, ne sigurojmë akses në kohë reale të të dhënave të prodhimit për të qënë e mundur marrja e vendimeve të shpejta, të sakta dhe të informuara dhe panele në kohë reale për të gjurmuar dhe menaxhuar punën në zhvillim (WIP)

Menaxhimi i Big Data

 Menaxhoni dhe kontekstualizoni varietetin e rritjes së të dhënave dhe shumëllojshmërinë e tyre. Përvetësoni dixhitalizimin e botës, inovacionit dhe ekzekutoni më lehtë me SAP HANA dhe Hadoop

Free coffee

Programues- Organizem qe kthen kafen ne code

Internet of things

SAP MII mund të ndihmojë në shfrytëzimin e Internet of Things industriale (IIoT) duke krijuar lidhjen ndërmjet pajisjeve, njerëzve dhe operacioneve të zinxhirit tuaj të furnizimeve. Merrni inteligjencën dhe shikueshmërinë e prodhimit që ju duhet për të ekzekutuar në kohë reale.