Analizimi i Big Data me Hadoop

Përmirësoni analizimin e Big Data dhe fuqizoni strategjinë tuaj të biznesit duke përshtatur Hadoop me SAP HANA. Na jepni të dhënat tuaja të pastrukturuara dhe merrni analiza në kohë reale dhe njohuri të fuqishme. Përdorni shpejtësinë e SAP HANA me depozitë të pakushtëzuar të Hadoop. Databaza HANA in-memory e SAP lejon procese të reja prodhimi nëpërmjet suportit në kohe reale, të shpejtë dhe të besueshëm.  Proceset plotësisht të reja, rrisin në mënyrë të konsiderueshme rëndësinë dhe shpejtësinë e replikimit. Një mënyrë shtesë, e thjeshtësuar, e replikimit të të dhënave bën të dhënat e grumbulluara të vjetra. Nëse jeni duke kërkuar kërkesa të ndryshueshme në mënyrë të vazhdueshme për saktësi, preçizion dhe rëndësi të të dhënave të prodhimit – HANA është zgjedhja e duhur për të përdorur të dhëna ekzistuese.Korporata në industrinë e prodhimit kanë ruajtur dhe grumbulluar sasi të mëdha të dhënash prodhimi gjatë dekadave të fundit. Filloni të procesoni të dhena të mëdha me një hap të pabesueshëm dhe analizojni këto të dhëna në kohë reale – mundësuar nga HANA.Përfitoni nga treguesit e performancës (KPI), si kohët e reduktuara të cikleve, përdorimi i optimizuar i pajisjeve dhe një rritje e konsiderueshme e prodhimit të parë.Kjo zgjidhje siguron ulje të kostove të prodhimit dhe rritje të shkallës së dorëzimit në nivelet e larta të cilësisë.Shfrytëzoni karakteristikat e MapReduce dhe Text Data Processing të Hadoop për të kuptuar vlerat e të dhënave tuaja të mëdha. Grumbulloni dhe transferoni të dhënat tuaja Hadoop tek HANA për modelim dhe raportim nëpërmjet SAP® Data Services.Fuqia e Hadoop e integruar me SAP HANA: · Hadoop mund të ruajë sasi tepër të mëdha të dhënash dhe është e mirë përshtatur për të ruajtur të dhëna të pastrukturuara; është mjaft i mirë për të manipuluar skedarë tepër të mëdhenj dhe është tolerant ndaj dështimeve softëare ose hardëare. Por sfida më e madhe me Hadoop është marrja e informacionit nga këto të dhëna tepër të mëdha në kohë reale. · Këtu SAP HANA është mirë e përshtatur për procesim të dhënash në kohë reale. Si rrjedhim SAP HANA dhe Hadoop janë të përshtatur në mënyrë të përkryer. Për të marrë informacion në kohë reale nga të dhëna masive si Hadoop, mund të përdorim SAP HANA dhë të integrohet direkt në Hadoop.  Çfarë i sjell Hadoop HANA-s?

Efiçencë në kosto për ruajtjen e të dhënave dhe procesimin e volumeve të mëdhenj të pastrukturuar, gjysmë të strukturuar ose të strukturuar të të dhënave si log-e web, të dhëna makinerish, të dhëna tekst, CDR, audio dhe video.