Rreth nesh

Vulkan është një kompani e vendosur në Tiranë, e fokusuar mbi zhvillimin e funksioneve SAP non-core. Ekipi jonë është i specializuar në përdorimin e aplikacioneve SAP, si:

SAP MII si një Data-Hub ndërmjet SAP ERP dhe aplikacioneve operacionale

Sistemet e Ekzekutimit të Prodhimit (MES) si dhe sigurojnë mjete analitike për identifikimin e problemeve gjatë procesit të prodhimit.Ne krijojmë panele në kohë reale duke përdorur teknologjitë më bashkëkohore të SAP-it, si: SAP UI5, SAP Fiori Guidelines duke përfituar plotësisht nga këto teknologji, si:

Eksperiencë konsistente e përdoruesit për aplikacionet tuaja

Responsive ndërmjet shfletuesve web dhe pajisjeve – smartphone, tableta dhe desktop

Tipet e data-binding dhe Model-View-Controller (MVC)

Përdorimi i SAP ME u mundëson prodhuesve global të menaxhojnë dhe kontrollojnë operacionet e prodhimit dhe të fabrikës. Siguron një bashkësi karakteristikash të cilat integrojnë sistemet e biznesit me fabrikën, duke lejuar përbërësit e plotë dhe shikueshmëri shumë-nivelesh për instalime të veçanta ose globale.

Ne sigurojmë:

Produkti projektohet dhe ndërtohet herën e parë duke mbledhur të dhëna nga burime të shumta dhe duke integruar sistemet e të dhënave me aktivitetet e fabrikës për të krijuar një produkt prodhimi gjithëpërfshirës.Akses në kohë reale mbi të dhënat e prodhimit për të patur mundësinë për të marrë vendime të shpejta dhe të informuara.Gjurmim të saktë dhe menaxhim të punës në zhvillim (WIP) për të siguruar produkte të sakta dhe të kryera në kohën e duhur.